Kariera

Wysoko wykwalifikowani i zmotywowani współpracownicy są twórcami sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Atrakcyjne otoczenie pracy, nowoczesne media komunikacyjne i informacyjne jak również środki na kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji stanowią istotę świadczonych przez nas wysokiej jakości usług.

Regularne rozmowy określające cele oraz oceniające wyniki jak również elastyczne składowe wynagrodzeń stanowią podstawowy element systemu wynagrodzeń.

Cieszymy się na Państwa aplikację przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bewerbung@bernstein-fs.com

Kontakt

Bernstein Financial Services GmbH
Suedliche Muenchner Str. 60c
82031 Gruenwald
Niemcy

Telefon +49 – (0)89 – 416 1213-0
Telefax +49 – (0)89 – 416 1213-99
E-Mail: info@bernstein-fs.com
Strona internetowa: www.bernstein-fs.com