Kariéra

Úspěch naší společnosti je založen na vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích. Atraktivní pracovní prostředí, moderní informační a komunikační média, vzdělávání a odbornou přípravu považujeme za klíčové předpoklady pro poskytování vysoce kvalitních služeb.

Pravidelné pohovory se zaměstnanci za účelem dohody o cílech, hodnocení jejich pracovních výsledků jsou stejně jako variabilní složky odměn základním prvkem našeho atraktivního systému odměňování. Těšíme se na Vaši iniciativní žádost o místo, kterou můžete zaslat na e-mailovou adresu: bewerbung@bernstein-fs.com

Kontakt

Bernstein Financial Services
Südliche Münchner Str. 60c
82031 Grünwald
Německo

Telefon +49 – (0)89 – 416 1213-0
Telefax +49 – (0)89 – 416 1213-99
E-Mail: info@bernstein-fs.com
Webová stránka: www.bernstein-fs.com