O společnosti

Bernstein Financial Services je německý poskytovatel finančních služeb. Sídlo společnosti se nachází v Grünwaldu při Mnichově. Hlavní činností je zprostředkování obchodů. Specializujeme se na zprostředkování účtů a finančních nástrojů v oblasti derivátů.

Kromě přísné regulace, která se na nás vztahuje jako na německého poskytovatele finančních služeb, máme také licence k poskytování finančních služeb ve všech zemích EU. Na základě těchto rámcových podmínek jsme také globálně nejlépe připraveni pro soukromé i institucionální klienty. Naši klienti oceňují vysoký standard bezpečnosti a kvality služeb na německém finančním trhu.

V rámci své hlavní činnosti nabízíme našim klientům:

Profesionální obchodní platformu
Nejmodernější IT infrastrukturu
Širokou škálu finančních nástrojů
Rychlou a bezpečnou realizaci pokynů
Bezpečnost německého poskytovatele finančních služeb
Atraktivní cenový model

Naše hodnoty

Jako německý poskytovatel finančních služeb hájíme atributy, které lze spojit s pečetí kvality „Made in Germany“.

Partnerství

Respekt a spolupráce ovlivňují náš přístup ke klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Naše smýšlení a jednání je podřízeno trhu. Požadavky, potřeby a cíle našich partnerů udávají směr, kterým se ubírá naše činnost.

Innovace

V době neustálých změn prahneme po znalostech a nové nápady využíváme jako základy všech inovací. Jsme otevřteni novým technologiím a postupům a využíváme je k průběžné optimalizaci těch stávajících.

Kvalita

S využitím svých zkušeností, odbornosti a zaměření na potřeby našich partnerů neustále zlepšujeme své procesy, strukturu a postupy. Kvalitní rámcové podmínky na německém finančním trhu nám umožňují nabízet trvale vynikající služby.

Předvídavost

Na budoucnost nemyslíme o nic méně než na současnost. Předvídavé chování nám proto umožňuje rychle reagovat na změny současného stavu.

Integrita

Za svou hlavní devizu pokládáme, že dodržujeme zákon a pořádek a jednáme v zájmu svých klientů. Jsme komunikativní, podporujeme a respektujeme odezvu našich zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů.

Discipína

Pamatujeme na své cíle a hodnoty. Ovlivňují naše každodenní smýšlení a jednání. Sami se proto nepovažujeme za tak důležité a ve prospěch jiných se držíme stranou.

Regulace

Jsme poskytovatelem finančních služeb schváleným v Německu. Proto podléháme dohledu Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin) a Německé spolkové banky‘.

Bernstein Financial Services splňuje odpovídající právní rámec německého poskytovatele finančních služeb, a proto musí dodržovat bezpečnostní předpisy, aby chránila aktiva svých klientů.

Bernstein Financial je oprávněn poskytovat finanční služby ve všech 28 zemích EU.

Management

Manfred Mayer

Pán Mayer působí v prostředí finančního a kapitálového trhu více než 20 let. Jeho cílem je vytvářet pro klienty a partnery dlouhodobou přidanou hodnotu prostřednictvím technologie a zkušeností. Po ukončení studia se zaměřením na marketing, poskytoval poradenství u mezinárodní společnosti kótované na burze a majetným soukromým klientům jako člen představenstva s týmem 20 zaměstnanců. Jako správce aktiv prováděl následnou restrukturalizaci Bernstein Financial Services jako licencované fintech společnosti. Vyvinul platformu pro soukromé klienty a poskytovatele finančních služeb, která vytváří plně automatizované zpracování obchodů a procesů v oblasti správy aktiv a investičního poradenství, přičemž současně zohledňuje vysoké požadavky německé regulace.